top of page

„Zdravie je ničím neobmedzovaný plynulý tok Qi.“

- citát z Nei Jing 

Z HISTÓRIE ZDRAVIA

Meditácia, cvičenie a liečiteľstvo majú svoju tradíciu a postavenie aj v Európe. Západ a východ sa navzájom ovplyvňovali už pred stáročiami. Aj starí Gréci ponímali medicínu pomocou štyroch živlov, Hypokrates vyjadril niekoľko myšlienok o starej Asýrii a Indii. Avicenna napísal knihu, kde využil galenické princípy a Claudius Galenus s ázijským pôvodom obohatil svojimi lekárskymi poznatkami dvor cisára Marcusa Aurelia. 

Spôsob liečby vždy ovplyvňovala astrológia a filozoficé smery. 

 

FILOZOFIA

YIN A YANG

YIN a YANG sú dva základné pojmy a princípy Tradičnej čínskej medicíny. Navzájom na seba pôsobia a vždy sa berú do úvahy oba, ako komplexný celok. Sú to princípy, ktoré sú vo svojich extrémoch vzájomnými protipólomi. Ich vzájomná komunikácia, rovnováha a spolupráca je určená energiou Qi.

Pri definícii YIN a YANG ich vždy porovnávame vo vzťahu ku konkrétnemu prvku, či veci. Dobrým príkladom ako vysvetliť tento vzťah je deň a noc. Deň vnímame ako svetlý a teplý – teda YANG, no vieme to posúdiť len vďaka tomu, že poznáme aj noc a tu vnímame ako tmavú a chladnú - teda YIN. Keď ale porovnáme zimnú a letnú noc, zistíme, že môže byť rovnako yinová, ako yangová, resp. jedna je viac yinová ako tá druhá. Preto všetky procesy v ľudskom tele a vzťahy k okoliu posudzujeme objektívne na základe týchto dvoch princípov.

YIN – ženský princíp, tmavý, chladný, pravá, ťažký, hustota, stláčanie, hmota strana, kontinuita, mäkký, vlhkosť.

YANG – mužský princíp, svetlý, teplý, ľavá, ľahký, energia, expanzia, abstrakcia strana, rozptyl, tvrdosť, suchosť.

Drevo, oheň, zem, kov a voda v TČM vysvetľuje všetky vzťahy človeka a jeho okolia. Všetky prvky vzájomne súvisia: z dreva vzniká oheň, oheň sa rozkladá na popol (zem), zem vytvára kov, kov vytvára vodu a voda podporuje rast dreva. Každý prvok má prepojenie v konkrétnych častiach tela, orgánoch, chutiach, farbách, zmysloch, životných hodnotách, cnostiach, dimenzíách, energiách, ročných obdobiach, číslach, svetových stranách.

5 PRVKOV

Image by Samuel Austin

DIAGNOSTIKA

Cieľom tradičnej čínskej medicíny je nájsť v tele rovnováhu, naučiť ľudí rešpektovať zákonitosti prírody ( 5 elementov), žiť v súlade s ňou, s okolím, blízkymi, priateľmi, aj nepriateľmi. Úplne najťažšia úloha však je, naučiť človeka žiť so sebou, spoznať sa a zistiť, čo od života chcieť. V čínskej medicíne sa nezameriavame len na riešenie choroby a jej príznakov. Zameriavame sa na celého človeka, berieme ho  ako celok a pôvodcu svojho ochorenia.

Zdravotná diagnostika

Trvanie: 60 - 75 min., 50€

Diagnostika ega

Trvanie: 75 - 90 min., 80€

TERAPIA

Diagnostika podľa Tradičnej čínskej medicíny sa rozdeľuje na viac častí. Počas nej sa praktik zameriava na problémy klienta z celého doterajšieho života. Vykonáva analýzu z kladených otázok a odpovedí a súčasne z pozorovania jazyka, oka, či pulzu. Podľa zistení zvolí potrebné metódy riešenia problémov. TČM ich má k dispozícii hneď niekoľko: akupresúra, akupunktúra, fytoterapia - čínske, alebo slovenské byliny, aromaterapia, dietetika - nastavenie jedálnička, čínske zdravotné cvičenie Qi Gong, Tai Qi, masáže Tui Na, bankovanie, moxovanie.

DIAGNOSTIKA
TERAPIA

Kľúčovým prvkom je minerálna platňa, ktorá produkuje jedinečné biožiarenie, ktoré dokáže ľudské telo prijímať. Lampa vydáva tepelné magnetické vlny, ktoré prenikajú hlboko do ľudského tela. Má vysoký a okamžitý liečebný účinok a širokú škálu použitia.

Trvanie 30 min., 25
 

Objavte čaro prirodného "botoxu". Čínska medicína vyrovnáva hladiny YIN a YANG do stavu rovnováhy. Iba v rovnováhe môže existovať život a mladosť. Odporúčame 10 ošetrení. Frekvencia: 1-2 x do týždňa, pre zvýšenie účinku a urýchlenie výsledkov. Účinky sú viditeľné už po prvom ošetrení.

Prírodný botox + LED terapia 15 min.

Trvanie: 30 min, 35€

TERAPIA LAMPOU S MINERÁLNOU PLATŇOU

PRÍRODNÝ "BOTOX"

MINERÁLNA PLATŇA
PRÍRODNÝ "BOTOX"
bottom of page